PRESS RELEASE / 18.10.2023

Shopping center Veska built Pirkkala's largest solar power plant on its roof and became the first shopping center in Pirkanmaa to achieve energy efficiency class A

Pirkkala's largest solar power plant was completed in the summer of 2023 in the shopping center Veska, owned by Aare Invest Oy. The solar panel field built on the roof of the shopping center covers an area of ​​more than 10,000 square meters, and it produces 800 megawatt hours of electricity annually. The amount corresponds to the consumption of approximately 4,000,000 kilometers driven by an electric car. In Veska, the solar power plant covers more than 60 percent of the electricity consumption for the maintenance of the property. The environmental effects of the investment are significant, as the solar power plant is estimated to achieve an annual reduction in carbon dioxide emissions of approximately 65,000 kilograms.

As proof of Veska's long-term work towards environmental goals, in October it achieved energy efficiency class A as the first shopping center in Pirkanmaa. The shopping center was also awarded the internationally respected BREEAM Very Good environmental certificate in October.

"Investments in environmental values ​​are a source of pride for us, and the achieved energy efficiency class A and the environmental certificate are above all rewards for long-term work", says Aare Invest Oy's CEO Marko Kuusisto.

The solar power plant is a natural continuation on the way towards an energy-efficient and carbon-neutral shopping center

After Aare Invest bought the shopping center Veska in 2017, a phased renovation of the property began. The entire real estate system and technology of the shopping center was renewed, and at the same time significant changes affecting energy efficiency and operating costs were carried out. The energy renovation was continued in 2019, when in addition to the district heating system, a geothermal system was installed in the shopping center. Also a complete overhaul of the building technology and heating room was carried out. The geothermal system is currently able to cover 80 percent of the property's heating needs. Meijou Oy, a construction company from Pirkanmaa, was responsible for the energy renovation.

Next expansion in 2024

In 2024, the shopping center located on the border of Tampere and Pirkkala is scheduled to expand and develop its operations again. One of the enablers of the development is the excellent location in the growing Partola area. Marko Kuusisto enthusiastically describes the prospects for the future: "From Veska's point of view, next year looks very interesting, as there will be, among other things, the next expansion of the shopping center, new interesting service providers and a record number of activities and events. The Partola area is of interest to companies and there is a reason for that. We want to participate in development by creating even better conditions for the region and its companies to grow. "

 

Additional information:
Marko Kuusisto, CEO, Aare Invest Oy

mob +358 40 555 5413


 

Kauppakeskus Veska rakensi katolleen Pirkkalan suurimman aurinkovoimalan ja saavutti Pirkanmaan ensimmäisenä kauppakeskuksena energiatehokkuusluokka A:n

Aare Invest Oy:n omistamaan kauppakeskus Veskaan valmistui kesällä 2023 Pirkkalan suurin aurinkovoimala. Veskan katolle rakennettu aurinkopaneelikenttä on yli 10 000 neliön laajuinen, ja se tuottaa vuositasolla 800 megawattituntia sähköä. Määrä vastaa noin 4 000 000 sähköautolla ajetun kilometrin kulutusta ja Veskan tapauksessa aurinkovoimala kattaa yli 60 prosenttia kiinteistön ylläpidon sähkönkulutuksesta. Investoinnin ympäristövaikutukset ovat merkittävät, sillä aurinkovoimalan arvioidaan saavuttavan noin 65 000 kilon vuosittaisen hiilidioksidipäästöjen leikkauksen. 

Osoituksena Veskan pitkäjänteisestä työstä ympäristötavoitteiden eteen, saavutti se lokakuussa Pirkanmaan ensimmäisenä kauppakeskuksena energiatehokkuusluokka A:n. Kauppakeskukselle myönnettiin lokakuussa myös kansainvälisesti arvostettu BREEAM Very Good - ympäristösertifikaatti.

”Investoinnit ympäristöarvoihin ovat meille ylpeydenaiheita, ja nyt saavutetut energiatehokkuusluokka A ja ympäristösertifikaatti ovat ennen kaikkea palkintoja pitkäjänteisestä työstä.” Aare Invest Oy:n toimitusjohtaja Marko Kuusisto iloitsee.

Aurinkovoimala on luonnollinen jatkumo matkalla kohti energiatehokasta ja hiilineutraalia kauppakeskusta

Aare Investin ostettua kauppakeskus Veskan vuonna 2017, aloitettiin kiinteistössä sen vaiheittainen peruskorjaus. Kauppakeskukseen uusittiin koko kiinteistöjärjestelmä ja -tekniikka, ja samassa yhteydessä suoritettiin merkittäviä energiatehokkuuteen ja käyttökustannuksiin vaikuttavia muutoksia. Energiaremontti sai jatkoa vuonna 2019, kun kauppakeskukseen asennettiin kaukolämpöjärjestelmän lisäksi maalämpöjärjestelmä, ja lisäksi suoritettiin talotekniikan ja lämpöhuoneen täydellinen peruskorjaus. Maalämpöjärjestelmä pystyy nykyisellään kattamaan 80 prosenttia kiinteistön lämmitystarpeista. Energiaremontista vastasi pirkanmaalainen rakennusliike Meijou Oy.

Vuosina 2018-2021 kiinteistössä suoritettiin täysi rakennusautomaatioremontti. Kauppakeskukseen lisättiin rasvanerotusjärjestelmä, rakennettiin ravintoloiden poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä sekä uusittiin sähkö- ja viemärijärjestelmät. Liiketiloihin lisättiin kiertoilmajärjestelmä ilmanvaihtoa varten, jolla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, mukaan lukien yölämmitys ja jäähdytys. Myös sisävalaistus päivitettiin liikeohjattuun LEDvalaistukseen, ja kaikkiin liiketiloihin tuotiin valokuitukaapelointi. Kauppakeskuksen julkisiin tiloihin asennettiin infonäyttöjärjestelmä ja ulkojulkisivulle tuotiin suuri LED-valonäyttö, joka himmenee kellonajan ja vuodenajan mukaan – säästäen näin energiaa.

Seuraava laajennus vuonna 2024

Vuonna 2024 Tampereen ja Pirkkalan rajalla sijaitsevan kauppakeskuksen on jälleen määrä laajentua ja kehittää toimintaansa. Kehityksen yhtenä mahdollistajana toimii erinomainen sijainti kasvavalla Partolan alueella. Marko Kuusisto kuvaa tulevaisuuden näkymiä innostuneena: ”Ensi vuosi näyttää Veskan näkökulmasta oikein mielenkiintoiselta, sillä luvassa on muun muassa kauppakeskuksen seuraava laajennus, uusia mielenkiintoisia palveluntarjoajia sekä ennätysmäärä toimintaa ja tapahtumia. Partolan alue kiinnostaa yrityksiä ja siihen on syynsä. Haluamme elää kehityksessä mukana luomalla alueelle ja sen yrityksille entistäkin paremmat olosuhteet kasvaa. ” 


Lisätiedot:
Marko Kuusisto, Toimitusjohtaja, Aare Invest Oy

mob +358 40 555 5413