The construction will take place in Pirkkala.

Boreo’s core business is purchasing other companies and enhancing their operations in the long run. Boreo’s business activities are focused on three key segments: electronics, technical trade, and heavy machinery. The company’s total revenue in 2021 was 122 million euros. Boreo employs over 300 people in Finland, Sweden, United Kingdom, Poland, and the Baltic countries. Boreo is a public company listed in the Helsinki stock exchange.

The new premises are to be completed in the late summer of 2022.

 


AARE INVEST OY RAKENNUTTAA BOREO-KONSERNILLE UUDET TOIMITILAT PIRKKALAN LINNAKALLIOON

 

Boreo on yhtiö, joka luo arvoa ostamalla ja kehittämällä yhtiöitä pitkällä aikavälillä. Konsernin liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat elektroniikka, tekninen kauppa sekä raskas kalusto. Yrityksen liikevaihto oli 122 miljoonaa vuonna 2021. Boreo työllistää yli 300 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneissä kansakunnissa, Puolassa ja Baltian maissa. Boreo Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, joka on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Uudet toimitilat luovutetaan asiakkaalle loppukesästä 2022.