PRESS RELEASE / 10.1.2023

ANNUAL REVIEW OF THE GREEN TRANSITION: AARE INVEST OY ACHIEVED ALL THE SET GOALS

During 2022, Aare Invest carried out preliminary investigations and a comparison of different environmental certificates. Aare Invest ended up choosing the Breeam classification. The BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) classification is Europe's leading environmental classification system. Buildings to be certified are classified based on the fulfilled criteria into five different categories: Pass, Good, Very Good, Excellent and Outstanding.

At the end of the year Aare Invest made a schedule for the audititions for the certifications and did a mapping for solar electricity needs.

Additional information:
Johanna Partanen, Project Development, Aare Invest Oy

mob. +358 40 841 6517


VIHREÄN SIIRTYMÄN VUOSIKATSAUS: AARE INVEST OY SAAVUTTI KAIKKI ASETETUT TAVOITTEET

Vuoden 2022 aikana Aare Invest suoritti esiselvitykset sekä sertifikaattien vertailun. Aare Invest päätyi valitsemaan Breeam-sertifikaattiluokituksen. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) luokitus on Euroopan johtava ympäristöluokitusjärjestelmä. Sertifioitavat rakennukset luokitellaan täytettyjen kriteerien perusteella viiteen eri luokkaan: Pass, Good, Very Good, Excellent ja Outstanding.

Loppuvuodesta tehtiin sertifioinnin toteutuksen aikataulutus sekä aurinkosähkötarpeiden kartoitus.

Lisätiedot:
Johanna Partanen, hankekehitys, Aare Invest Oy

mob. +358 40 841 6517