PRESS RELEASE / 23.6.2021

AARE INVEST SELLS PART OF IT´S REAL ESTATE PORTFOLIO TO AB SAGAX

Aare Invest Oy has made a deal with real estate company Sagax, in which it will sell four properties from its portfolio with a total value of approximately EUR 50 million. The properties are located in Pirkkala and the occupancy rate was 97 % at the time of the sale.

“We were very interested in Aare Invest's real estate portfolio due to its quality, suitable tenant profile and Pirkkala's excellent location. The negotiations went smoothly, and we are very pleased with the deal, which further strengthens our market position in the Tampere region”, comments Jaakko Järvinen, Sagax's Senior Business Developer.

AB Sagax is a property company who invests in commercial properties, primarily in the warehouse and light industry segment. Sagax's property holdings in Finland are 1,333,000 square metres, in 197 properties. AB Sagax (publ) is listed on Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Additional information:
Marko Kuusisto, CEO, Aare Invest Oy

mob. +358 40 555 5413

 TIEDOTE / Julkaisuvapaa 23.6.2021

AARE INVEST MYY KIINTEISTÖPORTOLIOSTAAN OSAN AB SAGAX -KIINTEISTÖSIJOITUSYHTIÖLLE

Aare Invest Oy on allekirjoittanut kauppasopimuksen Sagax-kiinteistöyhtiön kanssa, jossa se myy portfoliostaan neljä kiinteistöä yhteisarvoltaan noin 50 MEUR. Kiinteistöt sijaitsevat Pirkkalassa ja niiden vuokrausaste oli 97 %.

”Aare Investin kiinteistöportfolio kiinnosti meitä kovasti sen laadukkuuden, sopivan vuokralaisprofiilin ja Pirkkalan erinomaisen sijainnin vuoksi. Neuvottelut sujuivat vaivattomasti ja olemme hyvin tyytyväisiä kauppaan, joka vahvisti edelleen markkina-asemaamme Tampereen seudulla”, kommentoi Sagaxin Senior Business Developer Jaakko Järvinen.

Sagax on ruotsalainen pörssiyhtiö, joka sijoittaa liikekiinteistöihin ensisijaisesti varasto- ja kevytteollisuussegmentissä seitsemässä maassa. Sagaxin kiinteistöomistus Suomessa on 1,333,000 neliömetriä, 197 kiinteistössä.

Lisätiedot:
Marko Kuusisto, toimitusjohtaja, Aare Invest Oy

p. +358 40 555 5413