PRESS RELEASE / 15.1.2022

AARE INVEST OY'S GREEN TRANSITION STRATEGY FOR 2022–2024

Aare Invest has made a green transition strategy, the progress of which is monitored on a quarterly basis and reported annually.

During 2022 Aare Invest will make a comparison of environmental certificates, implement scheduling and do mapping of solar electricity needs.

In 2023, Aare Invest will recruit a property manager responsible for environmental certification and invest in the training of property maintenance personnel. In 2023, the first audits and certifications will be performed and Aare Invest will move to paperless administration. The vision is that starting in 2023, all of Aare Invest's new properties will be in A energy class and certified. In addition, 50 % of the real estate portfolio is certified and 10 % of the real estate portfolio's electricity consumption comes from solar electricity.

In 2024, 80 % of the real estate portfolio will be environmentally certified and 30 % of the real estate portfolio's electricity consumption will come from solar electricity.

“Since its foundation, Aare Invest has focused on ecological urban development and consideration of the environment in construction. Now was the time to write how we think about our future into a strategy”, says the CEO of Aare Invest Marko Kuusisto.

Additional information:
Johanna Partanen, Project Development, Aare Invest Oy

mob. +358 40 841 6517


AARE INVEST OY:N VIHREÄN SIIRTYMÄN STRATEGIA VUOSILLE 2022–2024

Aare Invest on tehnyt vihreän siirtymän strategian, jonka edistymistä seurataan kvartaalitasolla ja siitä raportoidaan vuosittain.

Vuoden 2022 aikana tehdään ympäristösertifikaattien vertailu, toteutuksen aikataulutus ja aurinkosähkötarpeiden kartoitus.

Vuonna 2023 Aare Invest rekrytoi ympäristösertifioinnista vastaavan kiinteistömanagerin ja panostaa kiinteistöhuollon henkilöstön koulutukseen. Vuonna 2023 suoritetaan ensimmäiset auditoinnit ja sertifioinnit sekä siirrytään paperittomaan hallintoon. Tavoite on, että vuodesta 2023 alkaen kaikki Aare Investin valmistuvat uudiskohteet ovat A-energialuokassa sekä sertifioituja. Lisäksi 50 % kiinteistöportfoliosta on sertifioitu ja 10 % kiinteistöportfolion sähkönkulutuksesta tulee aurinkosähköstä.

Vuonna 2024 80 % kiinteistöportfoliosta on ympäristösertifioitu ja 30 % kiinteistöportfolion sähkönkulutuksesta tulee aurinkosähköstä.

“Aare Invest on perustamisestaan lähtien keskittynyt ekologiseen kaupunkikehittämiseen ja ympäristön huomioimiseen rakentamisessa. Nyt oli aika sanoittaa strategiaksi se, miten ajattelemme tulevaisuudestamme”, kertoo Aare Investin toimitusjohtaja Marko Kuusisto.

Lisätiedot:

Johanna Partanen, hankekehitys, Aare Invest Oy

mob. +358 40 841 6517